11.sjednica Etičke komisije

Na nedavno održanoj, 11. sjednici Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, napravljen je presjek ostvarenosti radnih zadataka u proteklom periodu.

Na dopis Komisije svim organima o dostavljanju podataka o kontakt osobi kako bi se formirala baza podataka, i samim tim se ostvarila brža i kvalitetnija komunikacija između Komisije i svih organa,službi i organizacija čiji je osnivač opština Tivat,odgovor je dobijen od skoro svih, a oni koji to do sada nijesu uradili ostaje da to što hitnije odrade. Sugerisano je da se dopisi ponove.
Članovi komisije su shodno ranijem planu odlučivali i o novom dizajnu brošure „Stvarajmo povjerenje“, kao i o pristiglim ponudama za njeno štampanje.
Pored navedenog analizirano je stanje ispunjenosti ustanovljenih zadataka u prethodnom periodu. Izraženo je zadovoljstvo do sada učinjenim, kao i saradnjom organa (službi, preduzeća, ustanova i organizacija) na čije zaposlene se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca.
Nakon formiranja baze podataka planiran je sastanak između Komisije i predloženih kontakt osoba , o daljim aktivnostima i obostranim obavezama. Precizirane su i aktivnosti oko medijskog predstavljanja rada Komisije i način saradnje kako sa službenicima i namještenicima tako i sa građanstvom.