XVI zasijedanje tivatskog Parlamenta

16. sjednica SO Tivat održaće se sjutra od 10 sati u skupštinskoj sali Opštine Tivat, uz direktan prenos na talasima radio Tivta.

Na dnevnom redu su: Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat sa izvještajem revizora; Davanje saglasnosti na aneks Sporazuma o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; Odluka o utvrđivanju predloga Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta UP Pržno I ; Predlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja „Počasni građanin opštine Tivat“ .
Na dnevnom redu su i Izvještaji o radu sa finansijkim izvještajima tivatskih javnih preduzeća i ustanova; predlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti; Odbora za statut i propise i Odbora za medjunarodnu i medjuopštinsku saradnju kao i Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i Savjeta za predstavke i pritužbe. Na sjutrašnjoj sjednici će se razmatrati i Informacija o realizaciji strateškog plana u opštini Tivat kao i Informacija o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period od 1. januara do 30. juna ove godine