Posjeta NVO MERITUM djeci sa smetnjama u razvoju

NVO Evropski dom Tivat, koja okuplja roditelje djece sa posebnim potrebama, danas je posjetila Mary Borojevich, osnivačica NVO Meritum, koja je formirana sa ciljem sveobuhvatne pomoći i podrške osobama sa posebnim potrebama. Cilj susreta je upoznavanje sa uslovima rada sa djecom sa posebnim potrebama, kao i definisanje buduće saradnje dviju nevladinih organizacija.

Mary Borojevich imala je priliku prisustvovati radionici pod vodstvom defektologinje Marije Cimbaljević, upoznati neke od štićenika organizacije, a o poljima za buduću saradnju razgovarala je sa predsjednicom EDT, Marijanom Mišić Škanata. „Drago mi je da smo se sreli, da je Mary upoznala neku od naše djece i defektologa koji sa njima radi. Za početak ćemo organizovati druženje za djecu iz dvaju gradova, a nakon što se ona ponovo vrati u našu zemlju, razgovaraćemo o konkretnim zajedničkim projektima u cilju podrške i pomoći našoj djeci“- istakla je Mišić Škanata.

Mary Borojevich je iskazala zadovoljstvo što je bila u prilici upoznati djecu, buduće korisnike dnevnog centra u Tivtu, defektologa koji sa njima radi- Mariju Cimbaljević, a što se druženja koje je Marijana pomenula tiče, svi su pozvani:

„Želimo da pozovemo svu djecu sa posebnim potrebama, iz cijele regije, ne samo iz Herceg Novog, kao i profesionalce koji sa njima rade. Organizovaćemo treninge za profesionalce, kao i različite aktivnosti za djecu. Jedna od tih aktivnosti je i žurka, koju ćemo u junu organizovati na nekoj od novskih plaža. Cilj je da svi budemo zajedno. Ne želimo nikoga isključivati, želimo da obuhvatimo cijelu regiju. I Tivat, i Kotor, svi su dobrodošli. Što više aktivnosti budemo imali, poslaćemo jaču poruku dobre volje“.

NVO Meritum iz Herceg Novog je organizacija koju je pokrenula Mary Borojevich, i koja je za kratak period od kada postoji već realizovala nekoliko značajnih projekata za djecu sa posebnim potrebama. Osim dnevnog centra, koji ponovo funkcioniše u tom gradu upravo zahvaljujući Meritumu, organizacija je obezbijedila i opremanje senzorne sobe u okviru Instituta Igalo. Za ovo ljeto je u planu edukacija kadrova za korištenje donirane opreme. Takođe, Meritum u Herceg Novom namjerava pokrenuti i dnevni centar za osobe sa posebnim potrebama starije od 27 godina, koje naš sistem socijalne zaštite ne prepoznaje kao korisnike ovog tipa servisa.