Preminuo Vojislav Brinić

„U 95-oj godini života u Budvi je preminuo ugledni društveno politički radnik iz Krtola, Vojislav Vojo Brinić“, saopštili su danas iz tivatskog OBNOR.

Brinić je rođen u Dubrovniku 5.8.1923. godine. Diplomirao je pravo u Beogradu 1963. u Beogradu. Član SKOJa je od 1939. godine, KPJ od 1943. godine, a borac NOR-a od septembra 1941. godine. Bio je zamjenik komesara čete i komesara bataljona u jedinicama Lovćenskog NOPO u septembru 1943. godine. Oktobra 1943. godine postaje član, pa sekretar Sreskog komiteta SKOJa Kotor i član Sreskog komiteta KPJ. Od januara 1944. godine član Okružnog komiteta SKOJa za Boku i predsjednik Okružnog odbora USAO. Od avgusta 1944. godine sekretar Okružnog komiteta SKOJa za Boku i član Okružnog komiteta KPJ. Učesnik je Prvog i Drugog Kongresa USAO Crne Gore u Kolašinu i Cetinju i Drugog Kongresa  USAOJ u Drvaru.

Od 1945 do 1955. godine neprekidno bio je sekretar ili član Biroa Sreskih komiteta KPJ Kotor, Boka i Cetinje, poslanik Skupštine SR Crne Gore, Agitprop komisije PK KPJ za Crnu Goru, centralnog komiteta SK Crne Gore 1965. do 1967. godine . Bio je predsjednik Sreskog Narodnog Odbora Kotor 1950, predsjednik Opštne Kotor 1952, potpresjednik sreskog NO Cetinje1955-1957, pomoćnik generalnog direktora Jugooceanije 1958-1963., republički sekretar za rad SR Crne Gore 1963-1965, predsjednik Skupštine Opštine Budva 1965-1969, predsjednik OO SUBNOR Herceg Novi. Pored navedenog bio je i novinar Pobjede 1953-1955 , član Redakcionog odbora enciklopedije za Crnu Goru 1952. godine. Član Međurepubličke komisije SRH i SRCG za prostorni plan Južni Jadran 1966. i1967. godine.

Vojislav Brinić biće sahranjen 12.oktobra u 15 časova na groblju ispred crkve Svetog Spasa u Krtolima.