katari di ar sastanak

Al Sayed: Svjetski brend na Plavim horizontima

Ministar finansija dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima Qatari Diar kompanije, koje je predvodio izvršni direktor, Khaled Mohammed Al Sayed, saopšteno je iz Ministarstva finansija.
Na sastanku je bilo riječi o finalizaciji aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak izgradnje luksuznog turističkog kompleksa u Crnoj Gori, na lokaciji Plavi horizonti. Po riječima direktora Al Sayeda, okončani su pregovori za angažman hotelskog operatera, koji je jedan od najprestižnijih svjetskih brendova u toj oblasti.

Ministar Žugić je naglasio da je Qatari Diar respektabilan investitor koji poslovanjem u Crnoj Gori doprinosi stvaranju prepoznatljivog turističkog imidža naše zemlje. „Ministarstvo finansija i Vlada Crne Gore su Vaši lojalni i ravnopravni partneri, jer prepoznajemo interes da se projekat uspješno realizuje“, istakao je ministar Žugić, objašnjavajući da će se njegovi efekti ogledati u rastu budžetskih prihoda, otvaranju radnih mjesta, dinamičnijem ekonomskom rastu, te privlačenju drugih reputabilnih investitora.
Ministar je istakao i da je Vlada u potpunosti posvećena uklanjanju biznis barijera i stvaranju kvalitetnog i predvidivog poslovnog ambijenta, uz usklađivanje zakonskog okvira za poslovanje i njegovu dosljednu primjenu.
Direktor Al Sayed i članovi njegovog tima zahvalili su se ministru Žugiću lično, kao i službenicima ministarstva na čijem je čelu, ističući da je njihovo zalaganje značajno doprinijelo ubrzavanju rješavanja spornih pitanja i, time, stvaranju pretpostavki za početak realizacije investicije.
Partnere iz Katara privukao je, kako je istakao gospodin Al Sayed, jedinstven i dobro očuvan identitet Crne Gore, pa su u budućem periodu moguće investicije u nove projekte koji bi omogućili valorizaciju domaćih prirodnih resursa.