Angelina Vuković na čelu Šahovskog saveza

Angelina Vuković iz Podgorice jednoglasno je izabrana za predsjednicu Šahovskog saveza Crne Gore na Skupštini održanoj u hotelu “Podgorica” uz prisustvo 28 od 33 delegata- Izabran je i devetočlani Upravni odbor u koji je ušao i Dragan Popadić iz ŠK “Mimoza”, Za predsjednika Skupštine saveza izabran je dr Svetiozar Cerović iz Bijelog Polja, dok je za potpredsjednika Skupštine izbran Mišo Bukvić sa Cetinja..Delegati su usvojili program rada i finansijski plan Saveza za ovu godinu.

Usvojen je i novi Statut Statut Saveza i izabrani Nadzorni odbor i Arbitraža.

U svom govoru Angleina Vuković je pozvala na jedinstvo u Savezu, narušeno nakon zloupotreba bivšeg rukovodstva o čemu će tek svoju riječ dati nadležni državni organi.