Anketa: Zadovoljni dočekom Nove na Pinama (79,55%)

Na pitanje u našoj anketi: Da li ste zadovoljni dočekom Nove godine na Pinama? – pozitivno je odgovorilo 249 anketiranih ili 79,55 odsto, a negativno 65 ili 20,45 odsto.

Pitanje za narednih sedam dana je: Da li će povećanje PDVa u Crnoj Gori izazvati značajniji rast cijena?