plaza

Apel Morskog dobra

Uzimajući u obzir trenutne loše vremenske prilike i u svijetlu nedavnih incidenata na nekim od manje pristupačnih plaža na crnogorskom primorju, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upućuje apel svim građanima i turistima da za odmor i rekreaciju biraju uređena i izgrađena kupališta na kojima se poštuju strogi bezbjedonosni kriterijumi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta.

„Naime, uslovi za bezbjednost na uređenom kupalištu podrazumijevaju organizaciju spasilačke službe i obilježavanje kupališta sa morske strane. Spasilačka služba se sastoji od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.