NVO Naša akcija sa Službom zaštite i spašavanja Kotor, a uz podršku Opštine Kotor i firme Kotor Bay Tours, organizuju u četvrtak, 29.juna, akciju čišćenja Škurde i Gurdića. Akcija počinje u 9 sati ispred Zavoda za zapošljavanje, gdje se volonteri dijele u grupe. Služba zaštite će se, sa roniocima, pobrinuti za čišćenje rijeke oko Citadele, dok će volonteri pješke i kajacima čistiti ostatak rijeke, a zatim i Gurdić.

Poštovani građani Tivta, gospodo u OO Demokrata Tivat, Zahvaljujemo OO Demokrata na saopštenju, u kom insistiraju na odlučnom javnom dijalogu o trenutnoj političko-ekonomskoj situaciji u Tivtu, koja predstavlja presedan čak i u crnogorskoj političkoj praksi, inače često više nalik pretpolitičkoj zajednici. Kad bi stvari bile postavljene na...

Nepostojanje funkcionalnog sistema zaštite kulturnih dobara u Crnoj Gori u opasnost dovodi još jednu lokaciju izuzetne vrijednosti- praistorijsku gradinu Straišće na rtu Ograda u uvali Žanjic, koja ne uživa status kulturnog dobra, iako je evidentirana još u 19.vijeku u austrougarskim katastarskim mapama poluostrva Luštica. Aktuelna DSL Sektor 34 (Arza-Mirišta-Žanjic) na samoj gradini predviđa izgradnju hotela visoke kategorije, dok su na prostoru koji bi trebao biti zaštićena okolina lokaliteta već izgrađene dvije od devet planiranih vila. Izgrađeni objekti, spratnosti višestruko veće nego predviđa dokument koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, zahvataju i stijene i dio akvatorijuma, gdje su investitori sagradili privatno pristanište.

U skladu sa zaključkom Vlade formirana je Radna grupa za suzbijanje upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata u svrhu ulova ribe, u cilju efikasnijeg djelovanja nadležnih institucija u rješavanju ovog problema, saopštavaju iz PR službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.