U organizaciji Zelenog tima Opštine Tivat, a u saradnji sa tivatskim osnovnim školama, JPU Bambi i DOO Komunalno Tivat, u malom parku na Trgu Dara Petkovića, sutra od 10-12 sati, biće organizovana nagradna izložba dječjih radova od reciklirajućih materijala. Program je proširen i malom zelenom akcijom, otvorenom za učešće svih zainteresovanih građana.

NVO Evropski dom Tivat, koja okuplja roditelje djece sa posebnim potrebama, danas je posjetila Mary Borojevich, osnivačica NVO Meritum, koja je formirana sa ciljem sveobuhvatne pomoći i podrške osobama sa posebnim potrebama. Cilj susreta je upoznavanje sa uslovima rada sa djecom sa posebnim potrebama, kao i definisanje buduće saradnje dviju nevladinih organizacija.