Bokeška 36: Loš primjer odlaganja otpada

U cilju što efikasnije primjene primarne selekcije otpada na prostoru opštine u Komunalnom na tu temu pripremaju prezenatciju, koja će se u narednih mjesec dana održati u Multimedijalnoj sali opštine.
Prezentacija je namijenjena, kako građanima, tako i đacima, kazao je direktor Tonko Lukšić naglasivši da se pokazala potreba za edukativnim skupovima s obzirom da se primarna selekcija u potpunosti ne primjenjuje na svim lokacijama,a jedna od njih je kod novih zgrada, Bokeška ulica 36 na Seljanovu, odakle su radnici Komunalnog danas povukli mreže.
I pored apela koji su uputili prije nedelju dana i obavještenja na ulazima u zgrade, kao i na mrežama da se komunalni otpad odlaže u kontejnere, a ne u mreže za kartonsku i PET ambalažu, bili prisiljeni da ih ipak povuku jer su neki stanari nastavili lošu praksu odlaganjem u njih komunalni otpad. Neobjašnjivo je da je nekim stanarima problem podići poklopac na podzemnim kontejnerima u ubaciti kesu.
To je prvi primjer na prostoru opštine da su mreže sklonjene sa neke lokacije, rekao je direktor Tonko Lukšić navodeć da će se one postaviti na drugom mjestu gdje se poštuje primarna selekcija. „To je ružan primjer jer gdje god je do sada uvedena primarna selekcija pokazalo se manje više dobrim“, kazao je Lukšić pohvalivši primjer solitera u centru grada u kome se nalazi Biro za zapošljavanje.
Tivatsko Komunalno više godina primejnjuje primarnu selekciju i jedno je od rijetkih, koje ulaže napor i vodi računa o selektovanom otpadu. U cilju poboljašanja kvaliteta tretiranja otpada, pored kontejnera su postavljene mreže za karton i plastičnu ambalažu, a na više lokacija odavno stoje i mreže za limenke.
Iz Komunalnog su poručili da će se mreže vratiti u slučaju da to zatraže stanari dopisom Komunalnom, uz garanciju da će se poštovati primarna selekcija.