Bokeški Forum: Dječije prosjačenje u Tivtu postoji

Mi u „Bokeškom Forumu“ zbunjeni smo izjavom Miloša Bešića i istraživanjem Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) da u Tivtu nema dječjeg prosjačenja. Na žalost ima ga i to u izraženoj mjeri, a ako to statistika ne otkriva ne mora da znači da je tačno – kaže se u saopštenju Bokeškog Foruma.

Uostalom, potvrdu ovoga imamo svakodnevno u tivatskim kafićima, ulici, na autobuskoj stanici, gdje djeca, pripadnici uglavnom RE populacije prose za „hleb svoj nasušni“. Moguće je da taj problem u Tivtu nije izražen kao u gradovima okarakterisanim kao „krizni“. Međutim konstatovati da tog problema nema predstavlja okretanje glave od problema, što ni nama u Bokeškom Forumu, a nadamo se ni ljudima u CEDEM-u nije u interesu.

 

Vaš Bokeški Forum