turisti

32% više gostiju u Tivtu

Prema podacima tivatske TO u našem gradu boravi ukupno 2359 gostiju, od kojih je 22 domaćih, a 2337 stranih turista što je za 32% više u odnosu na isti period prošle godine. Hotelske kapacitete koristi 646 gostiju od kojih su 22 domaća, a 624 strana turista. U kampovima se odmaraju 22 strana gosta dok privatni smještaj koristi 1559 stranih državljana. Za boravak u odmaralištima opredjelilo se 132 stranih gostiju.