Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost objavio je rezultate nagrađenih učeničkih radova sa današnje izložbe u parku na trgu Dara Petkovića. Prva nagrada dodjeljena je skulpturi "Svi na noge" odjeljenja II8 OŠ"Drago Milović".

U organizaciji Zelenog tima Opštine Tivat, a u saradnji sa tivatskim osnovnim školama, JPU Bambi i DOO Komunalno Tivat, u malom parku na Trgu Dara Petkovića, organizovana je nagradna izložba dječjih radova od reciklirajućih materijala. Program je proširen i malom zelenom akcijom, otvorenom za učešće svih zainteresovanih građana.

Jahta „Yulia“, koja je izgorelab upožaru proteklog vikenda u marini „Movida“, u neposrednoj blizini lokaliteta Solila, otegljena je u Zeleniku gdje je predata nadležnim organima na dalje vještačenje, kazao je Radio Tivtu dirketor Uprave pomorske sigurnosti, Safet Kočan. On je istakoa da su predstvanici...

U akciji čišćenja obale i morskog dna danas je učestvovalo 80- tak dobrovoljaca, koji su prikupili oko 40 kubika otpada, kazala je sekretarka opštinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikakasnost, Tatjana Jelić i pozvala građane da se odgovornije odnose prema životnoj...