"Crna Gora će u oblasti ribarstva imati podršku Evropske komisije, ne samo u dijelu usklađivanja sa Zajedničkom ribarskom politikom EU i podizanja konkuretnosti sektora ribarstva, već i u dijelu podizanja kapaciteta u suočavanju sa zajedničkim izazovima kakvi su sve vrste nelegalnog ribolova", poruka je sa dvodnevne međunarodne radionice na temu nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova (IUU ribolov).

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva za 2018. godinu. Prijave treba dostaviti do 15. novembra.

Ambasada Italije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizuju sutra u Tivtu radionicu u cilju boljeg informisanja o sprovođenju potrebnih fitosanitarnih mjera za suzbijanje crvenog surlaša palmi.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa u organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom , a u saradnji sa Opštinom Tivat i Turističkom Organizacijom Tivat, danas je u multimedijalnoj sali opštine organizovana interaktivna radionica za djecu osnovnih škola. U ime Sekretarijata za zaštitu životne sredine i...

Početak godine je pravo vrijeme da se apeluje proizvodjačima citrusa na primorju da počnu sa sprovodjenjem propisanih fitosanitanih mjera kojima bi zaštitili svoje zasade citrusa od štetočine koja je prisutna u našem regionu. Biljna štetočina, leptirasta vaš, Aleurocanthus spiniferus, primjećena je na području Bokokotorskog zaliva, prvo u Đenovićima, Herceg Novom, Kumboru, Baošićima, pa potom i u Perastu,Tivtu, Budvi i Baru.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u roku od 15 dana treba da donesu poseban akcioni plan za sprovodenje mjera za suzbijanje crvenog surlaša palmi sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem. Za realizaciju plana opredijeljeno je 275.000 eura koje je izdvojilo JP za upravljanje morskim dobrom.

U okviru realizacije projekta “Aktivna Agro Javnost”, koji sprovodi NVO Eko centar Delfin sa MD Boka i Udruženjem privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednika Herceg Novog, završena je obuka prijavljenih poljoprivrednih proizvodjača iz Kotora i Tivta na temu ” Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje-kompostiranje”, dok će se od sjutra raditi sa proizvodjačima u Herceg Novom.

Godina 2018. proglašena je trećom godinom (koralnih) grebena, International Year of the Reef (IYOR) prateći prethodne dvije iz 1997. i 2008, pod okriljem ICRI (Int. Coral Reef Initiative -međunarodna inicijativa za koralne grebene). Širom svijeta države, organizacije, škole i pojedinci obilježiće IYOR 2018. na različite...