U Srednjoj Muzičkoj školi Tivat, za školsku 2018/19  ima mjesta za 11 učenika. Konkurs je raspisan za po jednog izvođača na pet muzičkih instrumenata: klarinet, saksofon, truba, horna i trombon, dok je su za flautu, klavir i obou planirano po dva đaka. Upis će se vršiti od...

Upis u prvi razred srednjih škola počinje danas a prijave se podnose školama do 22. juna. Rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli škola najkasnije do 26. juna. Ove godine osnovnu školu završilo je 7.411 učenika, a mjesta u srednjim školama ima 9.361, odnosno ima mjesta...

U koncertnoj dvorani Muzičke škole Tivat večeras od 19 sati održaće se Koncert dobitnika nagrada sa svih takmičenja u ovoj nastavnoj godini. Iz opštine Tivat najavljeno je da će Koncertu prisustvovati gradonačelnica g - đa Snežana Matijević, koja će tom prilikom uručiti i nagrade prvonagrađenima.

Od školske 2018/19.godine osnovno muzičko obrazovanje učiti  po reformisanom programu. Po reformisanom programu, u I razred se upisuju djeca sa 6 godina starosti djeteta, uči se muzička početnica. Od II razreda, upisani učenici mogu da biraju instrument koji će da sviraju i to: klavir, harmonika, violina, gitara,...