Nakon mišljenja Komisije koju je ranije formirala Opština, sa zelene površine  na šetalištu Pine sklonjene su tri lepezaste, odnosno palme vrste washingtonia robusta. Vađenje su obavili radnici Komunalnog koji su stabla lepezastih palmi zasadili krajem prošle godine. Direktor Komunalnog, Vlado Đukić je podsjetio da su palme zasađene...

"Slobodarske ideje, vrijednosti koje garantuju dostojanstven život i težnja za stvaranjem društva jednakih, bez obzira na etničku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost - bile su vodilje mornara koji su 1. februara podigli pobunu, čvsto odlučni da donesu mir u Boku" - rekao je Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova na svečanosti u Zbirci pomorskog nasljeđa u Porto Montenegru, kojom je obilježen vijek od pobune mornara u Boki.

Opština Tivat je krajem oktobra prošle godine potpisala ugovor sa kompanijom „V Projekt“ doo, za izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde i betonskog dijela puta kod OŠ „Drago Milović“. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.299 eura uključujući PDV. Početak posla je odlagan zbog loših vremenskih uslova, ali...