Racun za struju1

Cijena struje veća 0,94 posto

Cijena struje za domaćinstva sa dvotarifnim brojilom od 1. avgusta ove godine biće skuplja 0,94 odsto, dok će nova cijena struja sa jednotarifnim mjerenjem biti veća za 0,18 odsto, odlučila je Regulatorna agencija za energetiku (RAE).

„Primjenom cijena korekcija u trećoj godini regulatornog perioda doći će do povećanja cijene električne energije u odnosu na sada važeće: kod kategorije potrošnje domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem za 0,94%, a sa jednotarifnim mjerenjem za 0,18%. Kod ostalih potrošača priključenih na 0,4 kV kod kojih se snaga mjeri doći će do smanjenja cijena za 1,74%, kod potrošača priključenih
na 35 kV doći će do smanjenja cijena za 1,21% i kod potrošača priključenih na 10 kV naponski nivo doći će do smanjenja cijena za 2,14%, odnosno na nivou distribucije smanjenje iznosi 0,01%“, navodi se u odluci.