Danas o Nacrtu UP Kostići

Prezentacija Nacrta Urbanističkog projekta Kostići uz učešće obrađivača „MonteCEP“ d.s.d. Kotor održaće se u danas u 17 časova u zgradi Opštine Tivat.

Javna rasprava o ovom dokumentu traje do 7. jula. Iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije.
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetni Plan može se izvršiti svakog radnog dana od 8-11 sati u zgradi opštine Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, kao i na sajtu opštine Tivat.