Danski hor u Tivtu plakat

Danski hor sjutra u Tivtu

NVO Crna Gora Danmark – Kotor i HGD – Kotor

KONCERT FREDERIGSBOURG-a KAMERNI HOR

Velika sala Centra za kulturu, petak, 30. maj u 20:00 sati

KamernihorFrederiksborg

Osnovan je 1963. od strane PerKynneFrandsen, organiste u veličanstvenoj renesansnoj crkvi, koja je dio Dvorca Frederiksborg u Hilerød u Danskoj. Ovaj hor još uvijek pripada toj crkvi i tamo izvodi svoj repertoar svake godine.

Ove godine, hor je proslavio svoj 50. Rođendan.

Na repertoaru hora je generalno duhovna muzika iz Renesanse, Baroka, Romantizma i Modernizma, te svjetovna muzika posebno iz posljednja dva vijeka i iz mnogih zemalja. Aktuelni američki dirigent Paul Kim je sa horom uspješno predstavio i američku muziku. On je iz Kalifornije, a diplomirao je muziku na Državnom univerzitetu u San Francisku, kao i na Visokoj državnoj muzičkoj školi u Trosingenu (Njemačka). On je sjajan pjevač, kao i vodeći član nekoliko muzičkih sastava. Prošle godine, hor je završio veoma uspješnu turneju u Freiburg – Njemačka, a ranije je imao turneje po Italiji, Grenlandu, Španiji, Švedskoj, Holandiji, Norveškoj, Francuskoj, Engleskoj, Poljskoj, Češkoj Republici. Hor broji 30 posvećenih i ambicioznih pjevača iz oblasti Kopenhagena. S vremena na vrijeme učestvuje u nekim većim projektima sa drugim horovima i orkestrima, od kojih je posljednji bio 2010. godine sa Pučinijevom „MessadiGloria“.