Dežurstva Elektroprivrede za praznik

Tokom predstojećeg državnog praznika (21. i 22. maj) i za vikend, u svim elektrodistribucijama u Crnoj Gori biće organizovana cjelodnevna dežurstva.

U navedenom periodu predviđena su dežurstva u Službi za održavanje TS 35/10 KV i Službi za ispitivanje i relejnu zaštitu. Takođe, obezbijeđene su dežurne ekipe i u Službi za održavanje vodova 35KV na cijelom području naše zemlje, kao i u svim ostalim djelovima Kompanije, neophodnim za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema.

Eventualni prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži, za vrijeme praznika, građani mogu prijaviti na dežurne brojeve telefona:

Podgorica – 020 622 773; 067 240 018

Golubovci – 020 873 327

Tuzi – 020 875 415

Nikšić – 040 213 926

Plužine – 040 271 256

Berane – 051 233 320; 067 240 080

Plav – Gusinje – 051 251 109; 067 250 131; 067 320 062; 067 215 449

Andrijevica – 051 243 306; 051 243 302; 067 320 063; 067 240 079

Bijelo Polje – 050 486 380

Rožaje – 067-340-774 i 067-340-789

Kolašin – 020 865 178

Mojkovac – 050 472 325

Pljevlja – 052 311 132; 052 316 233

Žabljak – 052 361 413

Šavnik – TS „Šavnik“ – 040 266 355

Danilovgrad – 020 812 610

Cetinje – 041 231 510; 067 628 128

Ulcinj – 030 412 112 ; 067 250 534

Bar – 030-316-534