Đaci Muzičke škole na takmičenjima

Na VIII međunarodnom takmičenju harmonike, od 20 – 25 aprila u Bjeljini – BiH, iz Muzičke škole Tivat, učestvovaće Kecojević Vladimir. Vladimir je učenik V razreda odsjeka harmonika iz klase nastavnika Ševaljević Gorana, područnog odjeljenja škole Radovići.
Nastavak takmičenja za učenike Muzičke škole Tivat slijedi od 25 aprila, kada će se u Podgorici održati XLIII Muzički festival mladih muzičara Crne Gore za discipline: klavirski duo, violina, violončelo, kontrabas, gitara, harmonika, standardni duo, nestandardni duo, vokalni duo, vokalno – instrumentalni duo i hor.
Muzička škola Tivat na ovom takmičenju predstaviće se sa 6 klavirskih dua, 9 standardnih dua, 15 nestandardnih dua, 2 violine, 1 harmonikom, 8 gitara i horom osnovne muzičke škole.
Iz škole navode da na takmičenju učestvuju i učenici područnog odjeljenja škole iz Radovića.