Dječiji savez i Da Qui posjetili porodicu Išibaja

Dječiji savez Tivta i MK Da Qui su danas realizovali svoju posljednju decembarsku i ovogodišnju akciju. Po tradiciji, onako kako to čine dugi niz godina, ove dvije NVO su 2017. završile humanim gestom, posjetom jednoj tivatskoj porodici kojoj su svaka pomoć i trenutak pažnje dobrodošli.
Nakon što su namjenski kupile paket hrane, malu ukrašenu jelku, novogodišnji paket kao i paket sa igračkama, predstavnice dva udruženja su posjetile porodicu Tafilja Ibišaja u Kalimanju. Uz posluženje, druženje i uručenje simbolične pomoći članovima tivatske porodice, završio se niz od nekoliko redovnih hu­ma­ni­tar­nih ak­ci­ja ko­je Dječiji savez i Da Qui ima­ju u svo­jim go­di­šnjim pla­no­vi­ma i pro­gra­mi­ma.
Nakon nedavne originalne i atraktivne akcije javnog kićenja lovora željama direktora svih tivatskih javnih preduzeća i škola, predsjednice opštine Snežane Matijević kao i djece, ovom novom akcijom dvije NVO su zaokružile djelovanje tokom 2017.
“Trudimo se da svaku godinu završimo nekim lijepim i korisnim gestom, pokazujući tako da mislimo na one koji teško žive”, rekla je predsjednica Dječijeg saveza, Slavica Vulanović.
” Uz želju da Nova godina donese puno razloga za osmjehe na licima porodici Ibišaj, ali i svim ostalim porodicama koji se bore za bolje sutra, MK Da Qui i Dječiji savez Tivta zaokružuju djelatnosti za ovu i otvaraju planove za novu godinu, gdje će uvjek biti prostora za ovakve akcije.”