Dobar uspjeh srednjoškolaca

Učenici I, II i III razreda srednje mješovite škole „Mladost“ na kraju nastavne godine ostvarili su dobar uspjeh i u školi su zadovoljni ostvarenim rezultatom, kazala je direktorka škole, Jovanka Vujačić.

Od ukupno 427 učenika na nivou škole sa uspjehom je završilo 340 učenika, a na popravni ispit sa jednom i više negativnih ocjena upućeno je 89. Pet đaka će ponavljati razred. Najviše učenika je sa jednom, a 13 sa tri negativne ocjene.
U Gimnaziji, od 175 đaka sa uspjehom je završilo 147, a sa nedovoljnim ih je 28. Dva učenika su upućena da ponavljaju razred.
Od 252 učenika u Srednjoj stručnoj školi razred je završilo njih 193, a popravne ispite će polagati 61 đak. Tri učenika će ponavljati razred.