DPS: posebna obaveza partije u razvoju Tivta

Održana je sjednica Izvršnog odbora DPS-a Tivta, kojoj su, osim članova IO prisustvovali koordinator u ime Presjedništva partije Predrag Nenezić i Izvršnog odbora Goran Jevrić – saopštneo je iz ove partije.

Na sjednici je prezentovana aktivnost lokalne samouprave i analizirala se dinamika realizacije izbornog programa partije,kao i progres najvažnijih infrastrukturnih projekata u opštini.Tivat je opština koja je na najefikasniji način iskoristila ambijent koji je izgradila Vlada Crne Gore pa je zahvaljujući viziji lokalnog rukovodstva i DPS-a i opštine Tivat poslednjih 10 godina doprinijela da Tivat danas bude turistički i investicioni lider u Crnoj Gori i jedna od najrazvijenijih opština sa najmanjim brojem nezaposlenih.

Stoga,ocijenjeno je da je navedeno posebna obaveza DPS-a u Tivtu kako bi se nastavilo sa realizaciom vizije razvoja ove nekad najmanje razvijene turističke opštine na primorju. Upravo to je prilika,kako je istakao član Predsjedništva  DPS-a Predrag Nenezić,da još jednom potencira na značaj jedinstva partije,posebno na planu posvećenosti realizaciji izbornog programa,od strane  svakog funkcionera partije na bilo kom random mjestu.Takođe,apostofirajući do sada urađeno,ukazao je na potrebu da se na jednoj od narednih sjednica analizira rad svakog organa i preduzeca u Tivtu kako bi se dala dodatna podrška I podstrek za one koji uspješno realizuju program partije I doprinose rastu standarda građana.Najavljujući plan aktivnosti za naredni period,sa posebnim osvrtom na realizaciju  kapitalnih investicija predsjednik OO DPS Tivat Siniša Kusovac istakao je značaj koji će planirani kapitalni projekti imati za razvoj grada I poboljšanje poslovnog ambijenta,čija se realizacija očekuje u narednoj godini.To su,prije svega,saobraćajnica MR1 II faza kao I kružni tokovi na ulazu u Tivat i kod stare zgrade Opštine,zatim I faza Lungo marea,nadzemna garaža iza hotela Pine,objekat Crvenog krsta,rekonstrukcija objekata CZK i DTV Partizan i ostale investicije koje se planiranom dinamikom pripremaju I realizuju.Sve navedeno predstavlja jasan signal da lokalna administracija vođena progresivom politikom OO DPS Tivat,nastavlja da sistematično I značajno unapređuje ambijent našeg grada.Sve navedeno je rezultiralo da turistička sezona 2017. u Tivtu i dalje traje I da će ova sezona po mnogim parametrima biti rekordna.

Na kraju sjednice je zaključeno da se u narednom period održe sjednice sa klubom odbornika i funkcionerima na lokalnom nivou kako bi se analizirao rad partije i na tom nivou,da bi se cjelovita informacija razmatrala  na sjednici Opštinskog odbora jer je zaključeno da imamo iskren odnos prema državi Crnoj Gori i neprekidnom gradjenju euro-atlanskog sistema vrijednosti.Crna Gora i Tivat mogu obezbijediti rast životnog standarda gradjana,a jedinstven pristup realizaciji izbornog programa u Tivtu je jedini garant da na predstojećim predsjedničkim izborima,OO DPS Tivta učestvuje sa podrškom koja će biti veća od rekordnog rezultata postignutog na parlamentarnim izborima 2016.g.Demokratska partija socijalista je bila I ostaće neprikosnoveni  tivatski politički lider,koji je i  nakon poslednjih lokalnih izbora imao apsolutnu podršku građana,ali je učešće u vlasti omogućio I partnerima HGI i SD sa kojima gradi identične političke vrijednosti,a sve u cilju ubrzanog sveukupnog progresa u Tivtu.

OPŠTINSKI ODBOR DPS CRNE GORE Tivat

predsjednik dr Siniša Kusovac