Ekonomsko osnaživanje ženskog preduzetništva

U organizaciji opštine Tivat i uz podršku OSCE Misije u Crnoj Gori, danas i sutra u Centra za obrazovanje – ZOPT, održava se dvodnevna obuka žena za Ekonomsko osnaživanje kroz podsticaj ženskog preduzetništva.  Seminar pohađa 15 učesnica koje se nalaze na Birou rada ili su kroz različite obuke pokazale zainteresovanost za ovu edukacije nakon koje će dobiti odgovarajuće sertifikate.
Ekonomsko osnaživanje žena predstavlja osnov jačanja njihove uloge u društvu i put ka održivom ekonomskom razvoju, kazala je direktorka ZOPT-a, Milena Ćipranić koja je i trenerica na seminaru navodeći da su počeli sa temama uopšte o preduzetništvu .Jedna od tema bila je i biznis ideja, kako doći do prave ideje, “a ukoliko ona već postoji, da li je to biznis ideja koja je i poslovna šansa”, obrazložila je Ćipranić navodeći da je drugog dana tema – kako registrovati preduzeće, kao i izrada biznis plana za ideje koje generišu kao uspješne.

Program podrazumijeva edukaciju i stručnu podršku ženama koje žele da započnu posao ili da ga unaprijede, povećaju nivo znanja, vještina i broj kontakata neophodnih za uspješno bavljenje preduzetništvom pa polaznice očekuju da će im pomoći u zaposlenju, ali i “rađanju” preduzetničkih ideja.
Ova aktovnost je sastavni dioLokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti koji je za 2014 g. podržala je OSCE Misija u Crnoj Gori. Ekonomska samostalnost žena je ključ njihove sveukupne ravnopravnosti, kazala je koordinatorka projekta ispred organizatora, opštine Tivat, mr Darka Ognjanović, istakavši da je Opština ranije potpisala memorandum o saradnji sa misijom OSCE-a u Crnoj Gori pa je ovo jedna od prvih aktivnosti sa kojima će se nastaviti u narednom periodu, u zavisnosti od interesovanja. Planirane su obuke i stalne edukacije odbornica iz lokalnog parlamenta, Skupštinske službe, kao i žena koje s enalaze na rukovodećim mjestima u opštini, kazala je Ognjanović naglasivši da su slični programi jer su edukacije vezane za rodnu ravnopravnost. Za ovu aktivnost iz Lokalnog plana opredjeljena su sredstva u opštinskom budžetu, kazala je Ognjanović.