Feribotom „Dubrovnik“ iz Bara za Bari

Feribot Dubrovnik riječke Jadrolinije, koja će u narednom periodu održavati liniju Bar-Bari-Bar, na prvo putovanje iz Luke Bar kreće večeras u 22 sata.

Feribot Dubrovnik će ploviti na liniji Bar-Bari-Bar jednom sedmično u toku maja, septembra, oktobra i novembra, a dva puta sedmično tokom juna, jula i avgusta, piše Pobjeda.

Feribot Dubrovnik je dugačak 122,06 metara, širok 18,82 metara a visok 12,55 metara sa gazom 4,83 metra. Kreće se brzinom 20 čvorova, a maksimalan kapacitet putnika mu je 1,3 hljade osoba. Kapacitet vozila iznosi 300 automobila. Brod ima 148 kabina sa ukupno 457 kreveta.

Predstavnici Barske plovidbe i hrvatske Jadrolinije potpisali su u aprilu, u Rijeci ugovor o međusobnoj saradnji, čime je omogućeno ponovno uspostavljanje pomorske linije Bar-Bari.