foto 1

Flajerima i megafonima protiv nepropisnog parkiranja

Problem parkinga na prilaznom putu od Radovića prema plaži „Plavi horizont“ pokušavaju ovih dana zajedno da riješe preduzeće Primorje, koje je zakupac plaže, opštinski Sekretarijat za komuanlno stambene poslove i saobraćaj i Komunalna policija.

Iako je riječ o dvosmjernoj saobraćajnici, zbog nesavjesnih vozača, tamo je postavljen znak zabrane parkiranja, koje stvara zagušenje u saobraćaju, a poseban problem predstavlja autobusima kompanije „Blu lajn“ koji svakodnevno po nekoliko puta saobraćaju na liniji Tivat – Plavi horizont – Tivat.
Iz Komunalne policije su naveli da inspektori na automobilima ostavljaju i flajere sa obavještenjem o zabrani, a sa zaposlenima na ulazu u kompleks dogovoreno je i da putem megafona upozoravaju da se vozila ne ostavljaju na saobraćajnici, kazala je načelnica Komunalne policije Jadranka Joksimović koja je istakla da se sa jednim specijalnim vozilom za uklanjanje nepravilno parkiranih automobila ne može pokriti i južni dio Opštine. U slučaju angažmana i prebacivanja pauka na taj dio opštine došlo bi do zagušenja u gradu pa će inspektori i zaposleni pokušati da zajedničkim snagama riješe taj problem, naveli su iz Komunalne policije.
plavi 2Parkirani automobili su uglavnom sa stranim tablicama pa inspektori ne mogu ostaviti nalog za plaćanje, koji ih ne obavezuje. ini kaznu moraju platiti odmah, u protivnom, uz pratnju policije, privode se sudiji za prekršaje.