alt

Foto izložba „Pejzaži Boke“

Partneri projekta „Baština-Pokretač razvoja“, pozivaju sve zainteresovane da učestvuju u izradi foto-izložbe pejzaža Boke Kotorske. Izložba je organizovana kao prva aktivnost „Dana pejzaža“ i kao dio projekta „Baština – Pokretač razvoja” (u okviru programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore). Cilj je razvijanje svijesti o vrijednosti pejzaža i značaju njegovog očuvanja što se promoviše kroz Evropsku konvenciju o predjelu i ostale konvencije o zaštiti kulturne i prirodne baštine.

Poziv za učešće u izradi foto-izložbe otvoren je do subote 31. maja. Sve pristigle fotografije biće postavljene u foto-galeriji na veb sajtu www.bastina.eu a izložba je planirana 14. juna 2014. godine u Tivtu.

Dodatne informacije o foto-izložbi i o projektu „Baština – pokretač“ razvoja možete naći na veb sajtu www.bastina.eu ili ih dobiti putem telefona 032 302 520.