Foto konkurs Pomorskog muzeja

U okviru međunarodne inicijative “Dani evropske baštine”, Pomorski muzej u kotoru je raspisao foto- konkurs na temu „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja”. Pravo učešća imaju svi domaći i strani autori, foto amateri, udruženja foto amatera, NVO organizacije koje se bave očuvanjem kulturne i prirodne baštine Crne Gore, učenici osnovnih i srednjih škola. Konkurs je otvoren do 1. septembra ove godine, a rezultati će biti objavljeni na web sajtu muzeja http://www.museummaritimum.com/.
Žiri će odabrati tri fotografije čiji će autori dobiti novčane nagrade, kao i 30 radova koji će biti izloženi na izložbi „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja“u Pomorskom muzeju u Starom gradu , od 30. septembra do 15. oktobra 2017.