setaliste

Inspektori nisu evidentirali oštećenja na šetalištu

Inspekcija zaštite prostora je 20.maja po službenoj dužnosti izvršila kontrolu izgradnje hotela koji se nalazi pored šetališta u Tivtu, a čiji je investitor „Oliva Invest“ d.o.o. Tivat, stoji u odgovoru PR službe Uprave za inspekcijske poslove na pitanje ko je nadležan za oštećene i pomjerene ploče na šetalištu pored gradilišta.
Na šetalištu na gradskoj plaži pomjerene su ploče, a u blizini parkinga, sa druge strane gradilišta, vidljiva je naprslina na asfaltu. Pretpostavlja se da je do pomjeranja ploča i naprsnuća došlo tokom izgradnje kondo hotela čiji je investitor Oleg Kuklij iz Rusije, odnosno njegova firma „Oliva Invest“ .

U odgovru se navodi da je inspekcija zaštite prostora u okviru svojih ovlašćenja utvrdila da investitor posjeduje građevinsku dozvolu za izvođenje radova. “ Po pitanju navoda Vašeg medija da su se desila oštećenja na popločanonom šetalištu, inspektor zaštite prostora – čija je nadležnost da utvrdi da li investitor posjeduje građevinsku dozvolu za izvođenje radova, nije utvrdio nepravilnosti. Međutim, s obzirom da Građevinska inspekcija ima nadležnost da utvrdi da li investitor izvodi radove u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, ova inspekcija će u narednom periodu izvršiti nadzor i utvrditi činjenično stanje“, navodi se u odgovoru PR službe Uprave za inspekcijske poslove.raspukao beton
S obzirom da je šetaliste javna površina iz Uprave je stigla sugestija da bi sa ovim problemom trebalo upoznati Komunalnu policiju i ističe da „inspekcije Uprave svakako u okviru svojih nadležnosti vrše kontrole kod ovog subjekta“.
Po prijavama građana prije nedelju dana, na licu mjesta bili su inspektori opštinske Komunalne policije, ali kako se taj problem odnosi na zaštitu prostora i nije u njihovoj nadležnosti, inspektori su investitoru mogli samo da sugerišu da je dužan da sve dovede u prvobitno stanje, objasnili su iz Komunalne.
Nije sporna građevinska dozvola, koju investitor posjeduje i na osnovu koje se radovi odvijaju nego to što će, ako se to ne popravi vrlo brzo, početi da se odvajaju ploče na stazi. Morsko dobro je u taj posao u Tivtu prije par godina uložilo 250 hiljada eura. Radi se o šetalištu od lučice Kalimanj do plaže hotela Mimoza.
Na gradskoj plaži u toku je izgradnja ho¬tela sa pet zvje¬zdi¬ca po¬vr¬ši-ne 900 kvadrata, koji će imati 7 -8 apart¬ma¬na od ko¬jih je ve¬ći dio na¬mi-je¬njen pro¬da¬ji na tr¬ži¬štu.