Korupcija

Iz Tivta bez prijava za korupciju

U Crnoj Gori je za prvih pet mjeseci ove godine Upravi za antikorupcijsku inicijativu prijavljena ukupno 52 slučaja korupcije. Dnevne novine pišu da je broj slučajeva korupcije iz godine u godinu je sve veći.

Kao jedan od mehanizama za borbu protiv korupcije uspostavljena je i Uprava za antikorupcijsku inicijativu. Njena nadležnost je prevencija korupcije kroz edukaciju i kampanje prema javnosti. Ova uprava nema zakonske mogućnosti da ispituje navode iz prijava građana za korupciju već sve pristigle prijave prosljeđuje nadležnim institucijama na postupanje, prije svega policiji i tužilaštvu.

Podaci Uprave pokazuju da je korupcija prisutna u svim oblastima društvenog života.

„Najviše prijava za prvih pet mjeseci 2014. se odnosilo na sumnje u korupciju u organima državne uprave ukupno 14 prijava, javnim preduzećima devet, privatnom sektoru osam, obrazovanju sedam i sudstvu šest prijava. Tri prijave su se odnosile na rad tužilaštva, a po dvije na oblast lokalne samouprave i turizma. Na zdravstvo se odnosila jedna prjava. U odnosu na prethodnu godinu broj prijava za korupciju je povećan, pa imamo deventnaest prijava više“, saopštila je Dnevne novine Vesna Ratković iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu.

Najviše slučajeva korupcije prijavljeno je u Podgorici ukupno 17 prijava, Ulcinju 9, Nikšiću sedam, Baru četiri, Bijelom Polju, Kotoru i Žabljaku po tri, Budvi i Herceg Novom po dvije i Beranama i Rožajama po jedna prijava.