Izborna Skuština Šahovskog saveza sjutra u Podgorici

Izborna sjednica Skupštine ŠSCG će biti održana sjutra u 11 sati u hotelu “Podgorica” u Podgorici, sa 10 tačaka dnevnog reda. Nakon burnih događaja u crnogorskom Savezu na prethodnoj Skupštini raspušteni su svi organi i imenovana radna grupa. Na sjutrašnjoj sjednici planiran je izbor predsjednika Upravnog odbora Saveza, predsjednika i potpredsjednika Skuštine, Upravnog i Nadzornig odbora i Arbitraže.

Jeidni kandidat za predsjednika Upravnog odbora Šahovskog saveza je Angelina Vuković iz Podgorice, koja je imenovana i za korodinatora radne grupe. Njenu kandidaturu pismeno je podržalo 16 klubova, među kojima i ŠK”Mimoza” Tivat.