Javna rasprava o dokumentima značajnim za NVO

U toku je javna rasprava o Pravilniku o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs, Uredbi o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske Unije i Uredbi o finansiranju projekata i programa NVO u oblastima od javnog interesa. Javnu raspravu je pokrenulo Ministarstvo finansija.

Radne verzije tih dokumenata biće na javnoj raspravi u 12 sati 24.07. u Budvi u hotelu Budva, 25.07. u Bijelom Polju u hotelu Franca i 26.07. u Podgorici u hotelu Premijer.
Zainteresovani mogu preuzeti radne verzije na sajtu Ministarstva finansija.
Za ucesnike javne rasprave, predstavnike NVO putne troškove i troškove ručka snosi organizacija TASCO.

Više o ovom pozivu na linku:
http://www.mif.gov.me/vijesti/174649/Ministarstvo-finansija-obvjestava-zainteresovanu-javnost-da-pokrece-javnu-raspravu.html

Zainteresovani svoje učešće treba da prijave do 23.jula do 12h na e-mail
adresu: marija.ivancevic@tacso.org