Javna rasprava o Nacrtu DUPa Gradiošnica

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Gradiošnica“ za lokaciju proizvodno komunalnih površina, počinje sjutra i traje do 22. avgusta.

Prezentacija Nacrta plana, uz učešće obrađivača kotorskog MonteCEPa održaće se 14. avgusta u 18 sati u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Uvid u plan nožete izvršiti svakog radnog dana od 8-11 sati u Sekretarijatu za uređenje prostora i izgradnju objekata ili na sajtu Opštine Tivat.

Pismene primjedbe, predloge i mišljenje građani mogu dostaviti direktno na portirnici opštine ili mejlom na adresu javna.rasprava@opstinativat.com.