Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna UP Pržno I

PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT DANA 10.06.2014.GODINE UTVRDIO JE NACRT IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA „PRŽNO I“, SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE.
Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „PRŽNO I“, će se održati u periodu od 11.06.2014.godine do 20.06.2014.godine (10 dana).

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetni Plan može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT-SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ( I sprat, kanc.br.5),

KAO I NA SAJTU OPŠTINE TIVAT www.opstinativat.com

Prezentacija Nacrta plana uz učešće obrađivača „CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam“ d.o.o. iz Podgorice održaće se:
– Dana 16.06.2014.godine (ponedeljak) u zgradi Opštine Tivat – multimedijalna sala u prizemlju sa početkom u 17.00 časova.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o predmetnom Planu, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju na arhivu Opštine Tivat.

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINE TIVAT