Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkih projekata Krašići 1, 2 i 3

PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT DANA 26.05.2014.GODINE UTVRDIO JE NACRT UP-a „KRAŠIĆI 1″, NACRT UP-a „KRAŠIĆI 2″ I NACRT UP-a „KRAŠIĆI 3″ SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE.
Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkih projekata, održati će se u periodu od 26.05.2014.godine do 09.06.2014.godine (15 dana).

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetne Planove može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT-SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ( I sprat, kanc.br.6),

KAO I NA SAJTU OPŠTINE TIVAT www.opstinativat.com

Prezentacija Nacrta Planova uz učešće obrađivača „MonteCEP“ d.s.d.Kotor održaće se:
– Dana 03.06.2014.godine (utorak) u zgradi Opštine Tivat – multimedijalna sala u prizemlju sa početkom u 17.00 časova.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o predmetnim Planovima, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju na arhivu Opštine Tivat.