Javni poziv za podnošenja predloga za imenovanje dva člana Savjeta Radio Tivta

Odbor za odbor i imenovanje Skupštine opštine Tivat objavio je javni poziv za podnošenje predloga za imenovanje dva člana Savjeta Radio Tivta.

Ovlašćeni predlagači su iz oblasti obrazovanja (javne vaspitno obrazovne ustanove) – jednog člana i oblasti sporta (registrovane sportske oprganizacije sa sjedištem u Tivtu) – jednog člana.

Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata a podnosi se na obrascu koje je utvrdilo nadležno skupštinsko radno tijelo u narednih 45 dana.