Javni poziv za predlaganje člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje ponovni Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Kandidata za člana Savjeta mogu predložiti Nevladine organizacije i stručna udruženja.
Za člana Savjeta može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih gradjana Opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.
Ovlašćeno predlagač dostavlja preedlog sa kraćom biografijom kandidata i obrazloženjem predloga, dokaz da je državljanin Crne Gore, dokaz o prebivalištu kandidata i izjavu da prihvata kandidaturu. Opširnije informacije na sajtu Opštine.