Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika/cu i člana/icu Etičke komisije

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje Jani poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinje za predsjednika/cu iz reda gradjana i člana/icu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Tivat iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave, nevladinih organizacija iz reda zaposlenih u javnim službama.
Za predsjednika/cu i člana/icu Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine Tivat. Pravo predlaganja kandidata za predsjednika/cu Etičke komisije ima gradjanin ili grupa gradjana, a za člana/icu Etičke komisije pravo predlaganja imaju zaposleni u organima lokalne uprave, NVO koje imaju sjedište na području opštine Tivat i zaposleni u javnim službama.
Više informacija možete naći na sajtu Opštine Tivat, www.opstinativat.com