Kad su se prvi put pomjerale kazaljke

„Objavitelj Dalmatinski“, br. 35, str. 1, 29.04.1916.g.
Naredba c. k. dalmatinskog Namjesništva 25 aprila 1916
Br. Pr. 726/1
vrhu uvedenja ljetnog doba za godinu 1916.
Na temelju naredbe ukupnog Ministarstva 21 aprila 1916 L. D. Z. br. 11. br. naregjuje se što slijedi:
§ 1. U svrhu ustanovljenja ljetnog doba, koje stupa u krepost danom 1 maja 1916, imaju se na 30 aprila 1916 u 11 sati u veče svi javni dobnici, t. j. svi dobnici postavljeni na crkvenim tornjevima, općinskim ili ostalim javnim zgradama, biti pomaknuti unaprijed za jedan sat, t. j. imaju se postaviti tačno na 12 sati.
§ 2. Ovo ljetno doba ostaje u kreposti sve do 30 septembra 1916. Stoga se svi dobnici naznačeni u § l imaju na l oklobra 1916 u sat obnoć pomaknuli natrag za jedan sat, t. j. imaju biti postavljeni tačni na 12 sati ponoći.
§ 3. Nadzor izvršenja ove naredbe, koja stupa u krepost danom 30 aplila 1916, imaju c. k. političke kotarske oblasti u pokrajini.
Knin, 25 aprila 1916.
Attems s. r.
Iz arhiva Opštine Tivat