Kaligrafska izložba u Kotoru od 19

U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor 1839 u riznici Srpske pravoslavne crkve (SPC) pri crkvi Svetog Nikole u Starom gradu, još danas traje kurs pod nazivom “Kaligrafska radionica”. U riznici SPC večeras u 19 časova biće priređena i kaligrafska izložba.

Video prezentaciju “Kultura ćirilice” održaće publicista Dušan Todorović, predavanje “Ćirilica kulturna i duhovna baština srpskog naroda” književnica Janja Todorović, a kaligrafsku izložbu i radionice prirediće i voditi Tatjana Janković I Snežana Đurđević.