Kaligrafska radionica u Kotoru

Kurs pod nazivom “Kaligrafska radionica”, održaće se danas i sutra u riznici Srpske pravoslavne crkve u Starom gradu, u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor 1839. Sutra će u istom prostoru biti priredjena i kaligrafska izložba.
Video prezentaciju “Kultura ćirilice” održaće publicista Dušan Todorović, predavanje “Ćirilica kulturna i duhovna baština srpskog naroda” književnica Janja Todorović, a kaligrafsku izložbu i radionice prirediće i voditi Tatjana Janković I Snežana Đurđević.