alt

KAMPANJA „REGISTRUJ SMJEŠTAJ“

 U susret turističkoj sezoni, prijavljivanje i kategarizacija privatnog smještaja, kao dijela turističke ponude u Tivtu i ove godine realizovaće se  kroz kampanju „Registruj smještaj“.

Dio kampanje „Registruj smještaj“ vezan je za Protokol kojeg su 2010. godine potpisale sve primorske opštine, Kolašin i Žabljak  sa ciljem da se potencijalnim izdavaocima omogući lakše dobijanje odobrenja.

Procedura je prilično jednostavna, kazala je Dubravka Nikčević, savjetnica za turizam u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj, ukazavši na naziv kampanje u kojem stoji poruka „sa dva dokumenta do riješenja“.

„ Našim izdavaocima smještaja u domaćinstvima neophodno je da imaju dokaz o vlasništvu i, ukoliko nemaju upotrebnu dozvolu, dovoljan je atest za struju. Sa ta dva papira i određenim definisanim iznosom za uplatu, koji se tiče troškova kategorizacije smještaja, oni će dobiti rješenje o pružanju usluga smještaja u sobama i apartmanima i sa time će legalizovati smještaj“, kazala je Nikčević.  

Prijavljivanje smještaja jedan je od koraka ka smanjivanju nelegalnog poslovanja i sive ekonomije, istakla je Nikčević kazavši da se legalizacija vrši putem oporezivanja djelatnosti koje je paušalno regulisano. Prema njenim riječima iznos paušalnog oporezivanja je prilično nizak i vezan je za ukupan ostvareni prihod.  

Uporedo sa razvojem Tivta raste i potražnja kvalitetnijeg smještaja, kategorija smještaja se definiše od 1 do 4 zvjezdice,  prema pravilniku o minimalno tehničkim uslovima, koji je kako je kazala Nikčević, vrlo obiman i jasno preciziran.alt

„Napomenula bi da su naši domaćini zaključili da je sigurno bolje uložiti određena sredstva kako bi ponudili  kvalitetniji smještaj jer će na taj način, uslovno rečeno, doći do kvalitetnijeg gosta. Nije samo u pitanju enterijer i kvalitet namještaja nego su u pitanju neki drugi sadržaji koji se nude gostima“, zaključuje Nikčević.   

 Od svih trenutno važećih rješenja, istakla je Nikčević, znatan dio izdavaoca je u kategoriji 3 i 4 zvjezdice, što ukazuje na povećanje kategorije kvalitetnog smještaja.

 Kampanju „Registruj smještaj“, Opština Tivat sprovodi u saradnji sa TO Tivat koja je zadužena za promociju ovakve kampanje budući da na taj način doprinosi, ne samo informisanju građana o proceduri prijavljivanja smještaja, već i povećanju prihoda od naplate boravišne takse.