Legalizacija objekata u skladu s planskim dokumentima

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, građani mogu legalizovati objekat koji je izgrađen na njihovom i na državnom zemljištu. U prvoj fazi će se postupak voditi samo za objekte koji su izgrađeni u skladu sa važećim planskim dokumentima, dok će se za one koji nijesu uplanjeni postupak prekinuti do donošenja plana generalne regulacije, kazali su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Prvi korak je podnošenje zahtjeva za legalizaciju nadležnim opštinskim sekretarijatima.

Da bi se objekat legalizovao, mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom donesenim do stupanja na snagu ovog zakona ili u skladu sa planom generalne regulacije, koji će se donijeti tri godine od stupanja na snagu ovog zakona, odnosno planskim dokumentom donesenim u međuvremenu.

To praktično znači da će se u prvoj fazi legalizovati samo uplanjeni objekti, a ostali će čekati plan generalne regulacije“, naglasili su iz resornog ministarstva.

Nadležni opštinski organ je dužan da 15 dana nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju objekta osnovnog stanovanja do 200 kvadrata uputi poziv podnosiocu da u roku od 120 dana dostavi dokaze. Zakonom je predviđeno da bespravni graditelj i njegova porodica moraju da žive u tom osnovnom objektu i da nemaju nikakvu drugu nekretninu u Crnoj Gori. U tom slučaju vlasnik dostavlja dokaz o vlasništvu nad placem, dokaz o ugovoru za plaćanje komunalne naknade, dokaz o plaćanju naknade za Regionalni vodovod u slučaju da živi u primorskoj opštini i izjavu da je odgovoran za štetu nastalu upotrebom objekta. Ko je gradio na državnom, odnosno opštinskom zemljištu treba da traži saglasnost nadležnih službi da otkupe placeve, koje mogu platiti u 240 rata za objekte osnovnog stanovanja, odnosno 120 za ostale, kazali su iz MORT-a.

Troškovi legalizacije, kako ističu iz Ministarstva, obuhvataju naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, čiju visinu utvrđuju opštine, a zavisi od površine, lokacije i namjene objekta. Ta se naknada uvećava za 2,5 odsto za objekte osnovnog stanovanja (bez obzira da li se plaća jednokratno ili u ratama), a pet odsto za ostale objekte ukoliko se plaća jednokratno, odnosno 20 odsto ako se plaća u ratama.