„Likovna bajka o Mediteranu“ u Portu

Izložba slika pod nazivom „Likovna bajka o Mediteranu“, hercegnovskog autora Tihomira Konjevića, postavljena je u izložbenom prostoru Upravne zgrade Porto Montenegra. U svom stvaralaštvu Konjević koristi kombinovane slikarske tehnike i materijale, a stvara autentičan identitet Mediterana – nije klasičan slikar, njegovi radovi imaju tri dimenzije. Svoje ulice i kantune, prepune preciznih ali razigranih detalja, pravi od gipsa, drveta, kamena, stakla – svega onoga što čini klasično pokućstvo primorskih domova.
„Detalji, koje sam izrađujem, na mojim radovima izgledaju kao više puta umanjeni predmeti iz svakodnevnog života. Inspiraciju najviše nalazim u primorskoj arhitekturi, bokeljskim selima, Mediteranu, pa su to najčešće teme i motivi na mojim radovima“, ističe autor Tihomir Konjević. Njegov umjetnički identitet, izgrađen je kroz šetnju mediteranskih ulica i svih detalja koje ih čine unikatnim – u njegovom gradu naći ćemo, pored Ulica bure ili Bokeljske ljubavi i Ulicu jesenjih kiša… Njegove ulice i gradovi su toposi Mediterana.
Izlagao je samostalno u Herceg Novom decembra 2015. godine, i učestvovao na više kolektivnih izložbi.  Izložba će biti postavljena do 15. maja.