sove

Lutkarska predstava u malom parku

Neformalna grupa građana S.O.V.E sutra će od 10-15h u malom gradskom parku, preko puta Monenegrina prikazati lutkarsku predstavu sa ručno pravljenim krpenim i pletenim lutkama i pozorištem za djecu koje su same pripremile. Nakon predstave, lutke, odjeća za lutke i pozorištance, biće poklonjeno dječijem odjeljenju kotorske bolnice i Dnevnom Centru u Tivtu.
Akcija se organizuje u saradnji sa NVO Expeditio.