Javna rasprava o manjinskim pravima i slobodama

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu organizuje Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i poziva gradjane da se uključe u Javnu raspravu i svojim sugestijama, primjedbama i predlozima doprinesu kreiranju što kvalitetnijeg teksta ovog veoma važnog zakona.

 

Javna rasprava će se održati danas  u Skupštinskoj sali Opštine Tivat, Trg Magnolija, sa početkom u 13:00h.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama može se naći na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava: www.minmanj.gov.me