Porto Montenegro

Mank ispunio ugovor, Boka grupi još jedna šansa

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte konstatovao je da je kompanija Adriatik Marinas do kraja ispoštovala sve ugovorne obaveze i za oko 58 miliona eura premašila iznos obavezujućih ulaganja u projekat Porto Montenegro.

„Stekli su se uslovi da kupac i prodavac preko svojih ovlašćenih zastupnika potpišu potvrdu, kojom kupac stiče pravo da prodaje ili otuđi dio kupljene imovine ili da proda više od 49 odsto udjela u kompaniji“ – saopšteno je nakon sjednice Savjeta na čijem je čelu premijer Milo Đukanović. Konstatuje se da je od juna 2007. do septembra 2013. investirano 164 miliona eura, što u odnosu na obavezujućih 106 miliona eura, predstavlja prebačaj od 54 odsto.
Savjet je utvrdio i predlog Aneksa ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf terena u Tivtu, uz obrazloženje da se tim Aneksom daje još jedna šansa investitoru Boka grupi da ispuni finansijske obaveze, kako bi se riješila preostala imovinsko pravna pitanja i stvorili povoljniji uslovi  za početak realizacije te investicije.