Marija Vučinović: Konstantno raditi na unapređenju i afirmaciji Romske zajednice

Jedan od važnih ciljeva svake Vlade jeste poboljšanje privrednog rasta države, poručila je ministarka u Vladi Crne Gore, Marija Vučinović na sjednici Ženskog parlamenta, organizovanog u cilju promovisanja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori I obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Ako uzmemo primjere visokorazvijenih zemalja, oni jasno pokazuju da se upravo pozitivnom politikom prema ženama postiže dugoročni privredni razvoj, kao i pozitivna stopa prirodnog priraštaja. U društvu, kao što je naše, u kojem još vlada uvjerenje da žena na prvom mjestu treba ispuniti obaveze prema djeci i porodici, moram dodati da se briga o istoj  djeci i porodici postiže ,također i radnim angažmanom, koji im obezbjeđuje sigurniju buducnost.

Primjer nordijskih zemalja pokazuje da uposlenost žena ni u kom slučaju ne smanjuje stopu priraštaja već, naprotiv uz rast nataliteta u porastu je i ukupan društveni proizvod .To pokazuje da uposlenost oba supružnika ne predstavlja nikakvu prepreku za harmoničan porodičan život pod uslovom da su ispunjeni svi drugi preduslovi. Zato država mora još intenzivnije raditi na stvaranju  boljih i kvalitetnijih uvjeta  kako bi uloga žene i majke  kao uposlenika na pravi način bila zadovoljena.

Takodje, žene, bez obzira na svoja nacionalna, vjerska i politička uvjerenja mora da pokažu visok stepen zajedništva kako bi unaprijedile svoj položaj u društvu. Primjeri nekih zemalja, u kojima su žene na odgovornim državnim pozicijama pokazuju da je stopa zaposlenosti žena veća, gdje njihovi talenti i potencijali na pravi način dolaze do izražaja.

Bez podjednakog učešća žena i muškaraca u procesima odlučivanja, ne može se govoriti o demokraciji u jednom društvu.

Žene, ma kojoj organizaciji pripadale i kojeg su političkog opredjeljenja, treba da djeluju udruženim snagama i da sprovode zajednički one politike, koje se upravo tiču njihovih prava.

Jer, Ustavom Crne Gore, članom 18 je propisano: “Država jemči ravnopravnost žene i muškarca i razvija politiku jednakih mogućnosti”. Kada govorimo  o političkom životu u Crnoj Gori i ulozi žene u politici, moram priznati da se stvari mijenjaju, ali tempo tih promjena u smislu pozicioniranja žena na najodgovornijim položajima u društvu jos uvijek nije na zodovoljavajućem nivou.

Politička stranka HGI je dobar primjer rodne ravnopravnosti, jer su žene u vrhu odlučivanja ove partije. U našoj političkoj stranci žena je predsjednica i istovremeno ministrica u Vladi. U  prethodna dva mandata imali smo i poslanicu u ovom Parlamentu. Takođe naš Središnji odbor – glavni odbor, naše političke stranke čine  43 posto  žena. I na čelu  Opštinskog Odbora Kotora nalazi se žena.

Iskreno se nadam da će političke partije u Crnoj Gori u najskorije vrijeme za svoje lidere birati žene, jer to bi, sigurna sam, doprinijelo kvalitetnijem društvenom ambijentu.

S obzirom, da je današnje zasijedanje Ženskog parlamenta posvećeno i međunarodnom danu Roma, ovom prilikom želim da se osvrnem i na status Roma u našem društvu. Crnogorsko društvo je prepoznato kao društvo koje cijeni prava svih manjina.

Crna Gora je zakonom o manjinskim pravima i slobodama, dodatno razradila čitav set individualnih ali i kolektivnih prava svih pripadnika manjina – pa i romske manjine. U tom kontekstu, zakon predviđa razne mjere afirmativne akcije u svim sferama društvenog života.

Isti zakon predviđa formiranje posebnih političkih I društvenih tijela – manjinskih savjeta, kroz koje prepoznajemo i romski savjet. U tom kontekstu postoje svi normativno-pravni preduslovi za punu zaštitu i znatno poboljšanje ukupnog položaja romske populacije u Crnoj Gori.

Međutim, svi zajedno moramo konstantno raditi na unapređenju i afirmaciji Romske zajednice, kako bi se ravnopravno integrisali u svim sferama društva, ali i oni sami moraju dati svoj doprinos ovim integracijama. To smo u obavezi i kao građansko društvo i kao država koja cijeni vrijednosti EU, izjavila je ministarka u svom izlaganju.