Maškaradina radionica za izradu ukrasnih maski

U organizaciji NVU Maškarada Tivat održana je mini kreativna radionica izrade ukrasnih maski.

„Naše talentovane članice Gorica, Jelena, Katarina i Valentina izraženim umijećem izradile su nekoliko velikih ukrasnih maski koje predstavljaju prepoznatljivi znak našeg udruženja. Ova vrsta unikatnih rukotvorina koristi se za protokolarne poklone kao originalni proizvod i obilježje Maškarade.

Zahvaljujući sponzorstvu Opštine Tivat, Turističke organizacije i Brand New Tivat direktor NVU Maškarada Goran Božović, na poziv gradonačelnika Valete prof. Alexiei Dingli,  učestvovaće na 37. godišnjoj konvenciji Federacije Evropskih Karnevalskih Gradova (FECC) koja se održava u periodu od 15.-22. maja 2017. godine na Malti. „Maškarada“ je punopravna članica FECC-a od prošle godine, a učešće na konvenciji je naredni korak u pravcu mapiranja našeg grada na karti svjetskih karnevala i idealna prilika za prezentaciju naše inicijative o organizaciji Međunarodnog ljetnjeg karnevala u Tivtu velikom broju predstavnika karnevalskih organizacija širom svijeta, kako bi ojačali postojeće i sklopili nove konekcije i obezbjedili adekvatnu podršku u cilju što kvalitetnije organizacije karnevala“ – saopšteno je iz maškarade..