MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HOMOFOBIJE I TRANSFOBIJE

Svjetska zdravstvena organizacija je 1990.godine skinula homoseksualnost sa liste bolesti i od tada se 16.maj u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Podsjetimo, Ustav Crne Gore jamči sva ljudska prava proklamovana međunarodnim konvencijama, među kojima su i seksualna.